• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023

Ngày 30/12/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 221/QĐ-STTTT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu và giá gói thầu:

Tên gói thầu: Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Giá gói thầu: 249.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm ngàn đồng).

2. Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp năm 2023 (theo Quyết định số 535/QĐ-STC ngày 13/12/2022 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Lý do: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai (trước đây là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đồng Nai) là đơn vị triển khai hệ thống phần mềm Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh (cấp xã, huyện, tỉnh) và cũng là đơn vị được giao quản lý vận hành, hỗ trợ sử dụng hệ thống. Do đó, để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và tính tương thích về công nghệ thống nhất hệ thống xuyên suốt và ổn định, áp dụng hình thức chỉ định thầu cho đơn vị thực hiện Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 "…mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu thực hiện trước đó do phải đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua từ nhà thầu khác…". Ngoài ra, căn cứ Văn bản số 9561/UBND-KT ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về việc kinh phí bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện các thủ tục và ký hợp đồng thuê Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đồng Nai quản trị, vận hành hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.  

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Tải Quyết định tại đây: 3. QD221 phe duyet KHLCNT HCC 2023.Signed.pdf3. QD221 phe duyet KHLCNT HCC 2023.Signed.pdf

T​VT.

Các tin khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai