• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Học tập về chuyên đề Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đấy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chiều ngày 11/4/2023, tại Sở Thông tin và Truyền thông toàn bộ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã được nghe triển khai chuyên đề "Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đấy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Buổi triển khai do Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức theo Kế hoạch số 10-KH/ĐU.STTTT ngày 01/02/2023 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 trong Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, báo cáo viên Trương Thị Ngọc Hiền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã triển khai và trao đổi về Chuyên đề "Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đấy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

CO HIEN.jpg 
 Báo cáo viên Trương Thị Ngọc Hiền tại buổi triển khai

Nội dung chính của chuyên đề được trình bày gồm:

Thứ nhất, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao: Vị trí, vai trò; Nội dung tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và những vấn đề đặt ra về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay: Giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Những vấn đề đặt ra về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hiện nay đối với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI: Bối cảnh và yêu cầu phải tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đấy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tình hình mới; phương hướng, giải pháp vận dụng.

Tại Hội nghị Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Sở đã trao đổi, chia sẻ sôi nổi về việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính.

TC

 

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai