• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
​Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Hợp đồng 68)

Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 5/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, thông tư hướng dẫn Mẫu hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các nội dung chính như: Thông tin của bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ; Nội dung dịch vụ mà hai bên thỏa thuận, trong đó ghi rõ thời hạn sử dụng dịch vụ, nội dung công việc đảm bảo theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, số người làm việc, địa điểm làm việc và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận; Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ; Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ; Tiền dịch vụ, chi phí khác và phương thức thanh toán; Các trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; Phương thức giải quyết tranh chấp; Các thỏa thuận khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ nhưng không trái với quy định của pháp luật; Điều khoản thi hành; Chữ ký, đóng dấu của các bên. 

Đồng thời, Mẫu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gồm các nội dung chính như: Thông tin của người sử dụng lao động và người lao động; Thông tin về công việc, vị trí việc làm và thời hạn hợp đồng; Quyền và nghĩa vụ của người lao động; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; Các trường hợp tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động; Các phương thức giải quyết tranh chấp; Điều khoản thi hành; Chữ ký, đóng dấu của các bên.

Thông tư  5/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2023.​​

Trước đó, ngày 30/12/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chín​h, đơn vị sự nghiệp. 

Nghị định 111/2022/NĐ-CP hướng dẫn chuyển tiếp, trường hợp người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP  và cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động. Đối với trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác mà người lao động đang được hưởng. Trường hợp người lao động còn dưới 24 tháng đến thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện công việc và chế độ, chính sách đang hưởng mà không phải ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Chi tiết mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Phụ lục I.II ban hành kèm theo Thông tư  5/2023/TT-BNV. có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2023.​​

Tập tin đính kèm: 5_2023_TT-BNV_565161.pdf

TC

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai