• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 10/5/2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động tại 03 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể là Quyết định số 49/QĐ-STTTT đối với Mobifone Đồng Nai; Quyết định số 50/QĐ-STTTT đối với Viettel Đồng Nai; Quyết định số 51/QĐ-STTTT đối với Trung tâm Kinh doanh VNPT Đồng Nai. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  sẽ thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Đoàn Thanh tra thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động đối với Mobifone Đồng Nai, Trung tâm Kinh doanh VNPT Đồng Nai, Viettel Đồng Nai và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do doanh nghiêp thiết lập hoặc ký hợp đồng ủy quyền; Việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao.  

Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp viễn thông quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ. Việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (sau đây gọi là điểm cung cấp dịch vụ); Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP; Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của điểm cung cấp dịch vụ quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP; Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/10/2022 đến thời điểm thanh tra. 

Thời hạn thanh tra: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Ngày 12/5/2023, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định thanh tra ​tại 03 đơn vị nói trên.

viettel DN.jpg

Hình ảnh: Chánh Thanh tra Sở công bố Quyết định thanh tra tại Viettel Đồng Nai

vnpt DN.jpg

Hình ảnh: Chánh Thanh tra Sở công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Kinh doanh VNPT Đồng Nai

mobifone DN.jpg

Hình ảnh: Chánh Thanh tra Sở công bố Quyết định thanh tra​ tại Mobifone Đồng Nai

Đây là đợt thanh tra diện rộng nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh, xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật quản lý thông tin thuê bao di động; ngăn chặn hoạt động mua, bán sim rác, việc đăng ký sử dụng với số lượng sim điện thoại lớn, bất thường, không phù hợp với nhu cầu sử dụng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những chính sách không còn phù hợp.

Đoàn Thanh tra tiến hành làm việc, yêu cầu các trung tâm, chi nhánh doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dữ liệu đăng ký sử dụng số lượng Sim thoại lớn, có dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó sẽ thanh kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với số lượng SIM lớn nhất. Ngoài ra, khi thấy cần thiết, đoàn thanh tra sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bổ sung dữ liệu hoặc thêm các tiêu chí khác để phục vụ công tác thanh tra để đảm bảo thời gian báo cáo kết quả với Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh.   

 
TC

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai