• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 24/5/2023 về ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, cung cấp mã định danh điện tử cấp 1,2,3,4 của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm:

Mã định danh điện tử cấp 1 gồm 01 đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mã định danh điện tử cấp 2 gồm 35 đơn vị, trong đó:

Khối đơn vị tham mưu gồm 12 đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Vụ Bưu chính; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Công nghệ thông tin; Vụ Quản lý Doanh nghiệp; Vụ Thi đua – Khen thưởng.

Khối đơn vị chức năng gồm 11 đơn vị: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin cơ sở; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông; Cục Bưu điện Trung ương.

Khối đơn vị sự nghiệp gồm 12 đơn vị: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Báo Vietnamnet; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC); Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Mã định danh điện tử mức 3 gồm 18 đơn vị, trong đó: Khối đơn vị chức năng: 10 đơn vị; Khối đơn vị sự nghiệp: 08 đơn vị.

Mã định danh điện tử mức 4 gồm các đơn vị trong khối đơn vị sự nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 724/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

quyetdinh879.pdf

T.H

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai