• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Sáng 24/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo khoa học “Thực hiện Đề cương văn hóa Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hóa, con  người Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".​

C​hủ trì ​hội thảo có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễ​n Hồng Lĩnh; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, nhà phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Hội đồng Trường đại học Văn hóa TP.HCM. Hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử trong và ngoài tỉnh.​

VHCN.png

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho rằng, hội thảo là diễn đàn quan trọng, giúp Đồng Nai vận dụng sáng tạo, phát huy giá trị của bản Đề cương Văn hóa Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khẳng định, trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, những tư tưởng mang tầm nhìn vượt thời gian của bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển, làm cho văn hóa từng bước không chỉ được đặt ngang hàng mà còn thẩm thấu sâu hơn, lan toả mạnh hơn trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng an ninh… Đến nay, bản Đề cương vẫn tiếp tục toả sáng, vẹn nguyên giá trị để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

a677fcbbdd3e178fba3a5e27f4a4a2f3-2023-10-24.15-05-10.jpg

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo khoa học

Cũng tại hội thảo còn có 26 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực văn hóa - xã hội trong và ngoài tỉnh. Ngoài các bài tham luận, hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất, giải pháp của các đại biểu. Các ý kiến tập trung một số nội dung chính: Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần xây dựng môi trường và đời sống văn hóa cho người dân phong phú, lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh; chủ động quảng bá, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa trong nước và thế giới; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, hội thảo khoa học này là một dịp quan trọng để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


VHCNDN.jpg

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội thảo​

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, sau hội thảo này, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" sẽ được ban hành và đi vào cuộc sống, có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Đồng Nai trong thời kỳ mới./.

N.T.H

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai