• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

​Ngày 07/11/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số (gọi tắt là Đề án).​

​​​​cdsdoanhnghiep-10-11-23.jpg

Đề án được ban hành với mục tiêu: Sử dụng Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (gọi tắt là Bộ chỉ số DBI) đã thống nhất giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cung cấp công cụ đo lường, xác định và theo dõi mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành; Giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo các tiêu chí định tính làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp; Tạo lập, cập​ nhật cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp giúp các cơ quan chức năng có cơ sở đưa ra kế hoạch và giải pháp phù hợp để quản lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nói chung, phát triển kinh tế số; Tìm ra những điển hình thực tiễn về chuyển đổi số trong doanh nghiệp để làm bài học kinh nghiệm hoặc nhân rộng trên cả nước.

Theo Đề án, Bộ chỉ số DBI gồm 02 Bộ chỉ số thành phần: (1) Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn. Khuyến khích các doanh nghiệp quy mô vừa có thể sử dụng Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn để đánh giá, từ đó có góc nhìn sâu hơn để thực hiện chuyển đổi số, hướng tới trở thành doanh nghiệp lớn.

Đề án gồm các nội dung cụ thể: Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Triển khai bồi dưỡng, tập huấn về Bộ chỉ số DBI; Tổ chức, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số; Triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số​.

​​"Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” là một bộ các tiêu chí chung, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá toàn diện mức độ chuyển đổi số theo 07 trụ cột (khía cạnh) chính gồm: Định hướng chiến lược (4 tiêu chí thành phần); Trải nghiệm khách hàng và bán hàng đa kênh (5 tiêu chí thành phần); Chuỗi cung ứng (7 tiêu chí thành phần); Hệ thống thông tin và quản trị dữ liệu (3 tiêu chí thành phần​​​); Quản lý rủi ro và an toàn thông tin mạng (5 tiêu chí thành phần); Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý và nhân sự (4 tiêu chí thành phần); Con người và tổ chức (6 tiêu chí thành phần).​ Đối tượng tham gia đánh giá: lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa.​​​

Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa được chia thành 5 cấp độ cụ thể tăng dần từ cấp 1 đến cấp 5, trong đó cấp 1 - Cơ bản, cấp 2 - Đang phát triển, cấp 3 - Phát triển, cấp 4 - Nâng cao, cấp 5 - Dẫn đầu. Ở cấp cao nhất - cấp 5, Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đổi mới, dẫn đầu về hoạt động chuyển đổi số của ngành và hướng tới trở thành doanh nghiệp số. Doanh nghiệp không ngừng đổi mới và phát triển thông qua việc nghiên cứu các mô hình kinh doanh và quản trị mới. 

"Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lớn" là bộ các tiêu chí đánh giá nâng cao để các doanh nghiệp tự thực hiện hoặc thông qua tư vấn viên thuộc Mạng lưới tư vấn viên được công nhận giữa hai Bộ thực hiện đánh giá. Các tiêu chí được xây dựng ở mức độ nâng cao, bám sát vào các hoạt động của doanh nghiệp lớn, có tính hệ thống để đánh giá mức độ chuyển đổi số. 

Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn được chia thành 06 trụ cột (Dimension) gồm: Khách hàng: gồm 04 nhóm tiêu chí, 25 tiêu chí thành phần; Chiến lược: gồm 06 nhóm tiêu chí, 24 tiêu chí thành phần; Công nghệ: gồm 05 nhóm tiêu chí, 29 tiêu chí thành phần; Vận hành: gồm 04 nhóm tiêu chí, 22 tiêu chí thành phần; Văn hóa: gồm 03 nhóm tiêu chí, 22 tiêu chí thành phần; Dữ liệu: gồm 03 nhóm tiêu chí, 18 tiêu chí thành phần. Đối tượng áp dụng cho các doanh nghiệp lớn, hợp tác xã quy mô thành viên hoặc quy mô tổng nguồn vốn lớn.

​Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 5 cấp độ cụ thể tăng dần từ mức 1 đến mức 5, trong đó mức 1 - Khởi động, mức 2 - Bắt đầu, mức 3 - Hình thành, mức 4 - Nâng cao, mức 5 - Dẫn dắt.

Ở mức cao nhất - mức 5, Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số, tỷ lệ chuyển đổi trên phạm vi doanh nghiệp là 100%. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

​Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số và các quy định trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.​

​​Tải Quyết định tại đây: 2158QD-BTTTT.PDF

HTH

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai