• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Ngày 13/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​.

Mục tiêu của Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, ​​​thống nhất, công bằng hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công tác quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của nhà nước, đồng thời xây dựng ngành thuế nói chung hiện đại, hiệu lực hiệu quả, công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản là thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính chất liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.

Để việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, Chủ tịch UBND nhân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai Chiến lược. Trong đó, Cục Thuế tỉnh là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hệ thống thuế; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách hiện đại hóa; Tham gia hoàn thiện các chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả; thủ tục hành chính thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thuế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp; có kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, hiện đại. Đồng thời, tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa" trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về thuế./.​

Chi thi 14 UBT Chien luoc cai cach thue.pdf

N.T.H

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai