• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

Nhằm đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức hành chính được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả và chất lượng, trên cơ sở Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch số 49/KH-STTTT ngày 09/01/2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức nắm và thực hiện các chủ trương, chính sách về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của tỉnh, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng.

Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong công tác đào tạo bồi dưỡng, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện đánh giá, rà soát và cử nhiều lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các sở, ban, ngành tổ chức như: lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (theo tiêu chuẩn ngạch và theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức); lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh dành cho đối tượng 3 và đối tượng 4; lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở; cùng nhiều lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ do các đơn vị tổ chức; và tổ chức 01 buổi cập nhật kiến thức pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị.

Bên cạnh việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng thì Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số và tập huấn An toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh với hơn 400 công chức, viên chức tham gia. Ngoài ra, Sở còn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số qua nền tảng MOOCs cho 04 nhóm đối tượng gồm: Lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; nhân sự chuyển đổi số của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; nhân sự chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân cấp xã; nhân sự chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí, truyền thông.

Với kết quả đào tạo, bồi dưỡng đạt được như trên, đơn vị đã đào tạo được đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có trình độ, nhận thức và hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm; nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị, từng bước chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định nhà nước; khắc phục sự thiếu hụt kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn và lý luận chính trị; đồng thời giúp nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


Phương Anh

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Save Conflict Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai