• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Định hướng đề tài xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2024

​UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai, định hướng đề tài xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, trong năm 2024 sẽ tập trung 06 nhóm đề tài trọng tâm.

Nhóm đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn bao gồm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, khoa học của tỉnh... (ưu tiên đề tài nghiên cứu phục vụ phát triển sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; phát triển du lịch; bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số; quốc phòng – an ninh và chủ quyền biển, đảo...). Nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người; phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình quyền con người ở Việt Nam (theo Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam).        Xuất bản phẩm về văn hóa, lịch sử, vùng đất con người Đồng Nai, điển hình về gương người tốt, việc tốt; điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ưu tiên xuất bản phẩm phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khuyết tật...

Xuất bản phẩm phục vụ các dịp hội nghị, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và của tỉnh Đồng Nai trong năm 2024; lịch sử Đảng bộ của các địa phương (theo Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng).

Xuất bản phẩm là các sáng tác văn học - nghệ thuật có giá trị (ưu tiên các tác giả, tác phẩm của tỉnh đạt giải thưởng cao trong và ngoài tỉnh; các tác phẩm mới; văn học dân gian; tác phẩm dành cho thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị).

Xuất bản phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại và đối ngoại nhân dân.

Các đề tài về phòng chống dịch bệnh, thiên tai, phục vụ cộng đồng.

Nằm trong kế hoạch xuất bản sách đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước, từ năm 2009 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực xuất bản, trong đó Nhà Xuất bản Đồng Nai đã thực hiện trên 140 đề tài. Đây là những đề tài tiêu biểu, đáp ứng được những tiêu chí phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, xã hội trọng yếu, có giá trị văn hóa cộng đồng.

T.H

Các tin khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai