• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quy định về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu

​Ngày 15/12/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2463/QĐ-BTTTT về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu​ (phiên bản 1.0).

Y​​​êu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu được ban hành để hướng dẫn việc xây dựng, đánh giá, lựa chọn nền tảng thuộc Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của Bộ Thông tin và Truyền thông.​ Theo đó, nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu phải có các chức năng đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau đây:​ 

Quản lý tài khoản: Quản lý tài khoản sử dụng hệ thống; Quản lý nhóm quyền; Đăng nhập; Đăng xuất.

​​Quản lý dữ liệu: Thu nhận dữ liệu; Chuẩn hóa dữ liệu thu nhận; Quản lý danh mục dữ liệu; Quản lý nguồn dữ liệu (là các phần mềm/hệ thống/nền tảng cung cấp dữ liệu cho Nền tảng); Quản lý dữ liệu thu nhận; Quản lý dữ liệu phân tích; Lịch sử đồng bộ, xử lý dữ liệu; Chia sẻ dữ liệu​...

Quản lý cấu hình trình diễn dữ liệu: Cấu hình trình diễn dữ liệu; Trích xuất dữ liệu trình diễn; Hỗ trợ biểu diễn dữ liệu.

Trình diễn dữ liệu: Hiển thị dữ liệu dạng biểu đồ, bản đồ; Hiển thị dữ liệu dạng bảng; Hiển thị dữ liệu dạng tổng hợp số liệu; Hiển thị dữ liệu theo các lớp hoặc theo thời gian.

Nhóm chức năng mở rộng: Đánh giá dữ liệu; Thiết lập thực thi tự động để xử lý dữ liệu hàng loạt; ​Khắc phục dữ liệu không đạt chuẩn Tích hợp các hệ thống phân tích AI; Tích hợp SSO hoặc tài khoản dùng chung; Phân tích dữ liệu​.

N​ền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu phải đáp ứng những yêu cầu về hiệu năng sau đây: Thời gian phản hồi trung bình; Thời gian phản hồi chậm nhất;Truy cập đồng thời; Số người dùng hoạt động đồng thời.

Bên cạnh đó​, nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cần đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn thông tin như: có phương án xác định và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định; phương án bảo đảm an toàn thông tin cho Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tại Điều 19 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Điều 9, 10, 11, 12 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 hoặc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; k​hông tồn tại lỗ hổng, điểm yếu về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác nền tảng.​..​

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2463qd.pdf 2364-kem theo.DOCX

ND

Các tin khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai