• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2024

​Ngày 23/01/2024, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2024. Trong đó, tỉnh đã giao cho các đơn vị, địa phương 14 chỉ tiêu nhiệm vụ đối với cấp Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 11 nhiệm vụ trọng tâm đối với UBND cấp xã.

Theo đó, Quyền Chủ tịch tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đạt được. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm giao chỉ tiêu đối UBND cấp xã nhưng không được thấp hơn chỉ tiêu quy định, cụ thể:

z5060175717522_22792a2abc7225fefd84cdcd900cd1e5.jpg​​

Hình ảnh người dân giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC và tổ chức họp giao ban định kỳ theo quy định: Đối với Sở ban ngành, UBND cấp huyện đây là nhiệm vụ thường xuyên;

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Phải hoàn thành đúng hạn 100% đối với Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện;

Hồ sơ TTHC được số hóa: Tối thiểu 70% đối với Sở, ban, ngành; 40% UBND cấp huyện và 35% đối với cấp xã;

Đơn giản hóa hoặc kiến nghị đơn giản hóa: Tối thiểu 10% đối với Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã;

Kết quả hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý: Tối thiểu 80% đối với Sở, ban, ngành; 30% UBND cấp huyện và 20% đối với cấp xã;

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến: Tối thiểu 80% đối với Sở, ban, ngành; 40% UBND cấp huyện và 30% đối với cấp xã;

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn: Tối thiểu 97% ở cả​​​​ 3 cấp;

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC số: Tối thiểu 94% ở cả 3 cấp;

Tỷ lệ phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến TTHC được xử lý dứt điểm trong thời gian quy định: Tối thiểu 97% ở cả 3 cấp;

Tỷ lệ ng​ười dân hài lòng về việc xử lý phản ánh kiến nghị: Tối thiểu 93% ở cả​​ 3 cấp;

Tỷ lệ giao dịch thanh toán không tiền mặt đối với các hồ sơ TTHC: Tối thiểu 30% đối với Sở ban ngành và 15% UBND cấp huyện;

Tỷ lệ đơn vị được kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính: Tối thiểu 70% ở cả 3 cấp;

Hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý: Tối thiểu 50% ở cả 3 cấp;

Sáng kiến trong cải cách hành chính ít nhất 3 sáng kiến ở cả 3 cấp./.

QĐ UBT 194 Giao chi tieu CCHC 2024 tỉnh.pdf

N.T.H

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai