• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

​Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 184/QĐ-BTTTT ngày ​20 tháng 02 năm 2024 về Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025​.

Mục đích kế hoạch là xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024 theo Quyết định 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch để thúc đẩy chuyển đối số mạnh mẽ, phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại trong năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến kịp thời thông tin thiết yếu đến người dân; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.​

C​hỉ tiêu đề ra đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến ấp, khóm, tổ dân phố, khu dân cư; ​​tỷ lệ chuyển đổi đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viên thông đạt 70%-100%​; 100% phường, thị trấn có trang thông tin điện tử tại UBND cấp xã; 100% xã có trang thông tin điện tử tại UBND cấp xã; 100% phường, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng; 70% xã có bảng tin điện tử công cộng.​ 100% huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh​​. Đặc biệt, đến năm 2024 các chỉ tiêu tiêu như huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có cơ sở truyền thông cấp huyện, tỉnh, thành phố có Hệ thống thông tin nguồn để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố​ và Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn để cung cấp thông tin thiết yếu và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trong toàn quốc​ đạt tỷ lệ 100%​.

Cục Thông tin cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Bộ; hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố sử dụng kinh phí hỗ trợ của Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; bố trí kinh phí đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định

Quyết định ​​​184QD -BTTTT-2024.pdf


Nguyễn Thị Kim Ngọc

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai