• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định số 81/QĐ-STTTT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 130/QĐ-STTTT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông ti

​Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông ban hành Quyết định số 81/QĐ-STTTT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 130/QĐ-STTTT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”.

Theo đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-STTTT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai” cụ thể như sau: 

“Điều 1. Phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”. 

- Tên kế hoạch: Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”. - Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai 

- Tổng dự toán: 81.202.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu hai trăm lẻ hai nghìn đồng) (đã bao gồm các loại thuế phí),bao gồm: 

+ Dự toán chi phí tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”: 77.800.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng) (đã bao gồm các loại thuế phí). 

+ Dự toán chi phí tư vấn thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai”: 3.402.000 (Ba triệu bốn trăm lẻ hai ngàn đồng) (đã bao gồm các loại thuế phí). 

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp. 

Bổ sung phụ lục 2 của Quyết định số 130/QĐ-STTTT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Đồng Nai” như sau: 

Phụ lục 2 

DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN THẨM TRA KẾ HOẠCH 

SttNội dung chi phíHệ sốCách tínhGiá trị sau thuế (đồng)Ghi chú
1Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư0,105%x (Gxl+Gdvm) x 40%907.200Bảng số 4 - QĐ số 1688/QĐ-BTTTT
2Chi phí thẩm tra thiết kế thi công0,087%x (Gxl+Gdvm) x 70%1.315.441Bảng số 5 - QĐ số 1688/QĐ-BTTTT
3Chi phí thẩm tra dự toán0,078%x (Gxl+Gdvm) x 70%1.179.360Bảng số 6 - QĐ số 1688/QĐ-BTTTT
 Tổng cộng  3.402.001 
 Làm tròn  3.402.000 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2024.

Quyết định: QĐ81.2024.STTTT.pdf​​​

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Các tin khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai